< img src="https://mc.yandex.ru/watch/88750453" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" />

Industry News

Försiktighetsåtgärder för användning av TFT-skärmen

Försiktighetsåtgärder för förvaring När TFT-skärmar kommer att förvaras som reservdelar under en längre tid, måste följande försiktighetsåtgärder vidtas.(1). Förvara dem på en mörk plats. Utsätt inte modulerna för solljus eller lysrör. Håll en temperatur på 5°C till 35°C vid normal luftfuktighet.(2). Ytan på polarisatorn …

Försiktighetsåtgärder för användning av TFT-skärmen Läs mer »

TFT LCD-produktskyddsguide

1.ESD statisk elektricitet TFT LCD-skärm i kontrollen, drivkretsen är en lågspänning, mikrokraft CMOS-krets, extremt känslig för elektrostatisk ESD-nedbrytning, elektrostatisk sammanbrott är en irreparabel skada. Därför, i driften, bör svetsning och användning förhindras i operationsbordets läckage, för att strikt förhindra statisk elektricitet. För detta ändamål. 1.1 Lödkolvar …

TFT LCD-produktskyddsguide Läs mer »

Bläddra till början